ไทยน้ำทิพย์ ยืนยัน ไม่มีการขึ้นราคาน้ำอัดลม

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ไทยน้ำทิพย์ ยืนยัน ไม่มีการขึ้นราคาน้ำอัดลม

ไทยน้ำทิพย์ ยืนยัน ไม่มีการขึ้นราคา ‘น้ำอัดลม’ ชี้ มีหลักฐานเอกสารชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมแอบขึ้นราคา เนื่องจากมีต้นทุนราคาน้ำตาลและภาระภาษีเครื่องดื่มที่สูงขึ้น โดยที่รายงานข่าวบางส่วนได้นำเสนอภาพผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ประกอบกันไปด้วยนั้น

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่ได้ทำการขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ในขนาดบรรจุภัณฑ์และราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่องทางที่แตกต่างกัน โดยในกรณีที่เป็นข่าวซึ่งมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ชนิดกระป๋องของบริษัทฯ ว่ามีการขึ้นราคาจาก 10 บาท เป็น 12 บาท นั้น

แท้จริงแล้ว บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ชนิดกระป๋องจำหน่ายในทั้งสองราคา กล่าวคือ กระป๋องขนาด 240 ซีซี จำหน่ายในราคา 10 บาท และกระป๋องขนาด 245 ซีซี จำหน่ายในราคา 12 บาท โดยกระป๋องขนาด 240 ซีซี มีวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2555 ในขณะที่กระป๋องขนาด 245 ซีซี มีวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2557 ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดมีการจดทะเบียนก่อนวางจำหน่ายทั้งกับกรมการค้าภายใน และกรมสรรพสามิตอย่างชัดเจนโดยมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบได้ชัดเจน

นายธงชัย ศิริธร ผู้อำนวยการกิจกรรมสังคมและสื่อสารองค์กรบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กล่าวว่า การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในแต่ละช่องทางนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเครื่องดื่ม ซึ่งไทยน้ำทิพย์เองก็ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเจ้าเดียวที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์และราคาในช่วงดังกล่าว

ส่วนกรณีที่กรมการค้าภายในแจ้งว่ามีผู้ประกอบการขอขึ้นราคานั้น อันที่จริงแล้ว น้ำอัดลม ไม่ได้เป็นสินค้าที่รัฐควบคุมซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขออนุมัติกรมฯ ก่อนขึ้นราคา แต่เป็นการที่กรมฯ ขอความร่วมมือมาที่ผู้ประกอบการในการตรึงราคาเพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค

ซึ่งไทยน้ำทิพย์ ก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด แน่นอนว่า บริษัทฯ อาจต้องมีการปรึกษาหารือทางกรมฯ เรื่องราคาในบางครั้ง เมื่อมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการแช่งขันสูงมาก แต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแทบทุกรายที่ต้องแข่งขันกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อผู้บริโภค บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โทร 0-2616-5555 ทุกวัน เวลา 8:00 – 17:00 น.


กรมการค้าภายในยืนยันไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่าย ‘น้ำอัดลม’ โดยราคาที่มีการนำเสนอข่าวเป็นราคาเดิมที่จำหน่ายตั้งแต่ปี 2556

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลม ได้แจ้งปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำอัดลม ทั้งน้ำอัดลมขวดแก้ว และน้ำอัดลมกระป๋อง เพิ่มอีกขวดละ 2 บาท ทำให้ราคาขายปลีกเดิม จากขวดละ 10 บาท เป็น 12 บาท และแบบกระป๋องเพิ่มปริมาณจาก 240 มิลลิลิตร เป็น 245 มิลลิลิตร หรือเพิ่มขึ้น 5 มิลลิลิตร แต่แบบขวดแก้วยังปริมาตรสุทธิเท่าเดิม คือขวดละ 250 มิลลิลิตร

diet

 

ด้าน นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้มีการประสานกับผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (ตราโค้ก) บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ตราเป๊ปซี่) และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (ตราเอส) ได้รับการยืนยันว่า ในขณะนี้ไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำอัดลม รวมทั้งผู้ผลิตไม่มีการขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายแต่อย่างใด

สำหรับราคาน้ำอัดลมตามที่มีการนำเสนอข่าวนั้น เป็นราคาเดิมที่จำหน่ายตั้งแต่ปี 2556 แต่เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันกันสูง จึงมีการปรับลดขนาดจาก 325 มล. ที่มีราคาจำหน่ายกระป๋องละ 15 บาท เป็นขนาด 245 มล. และปรับลดราคาจำหน่ายเป็นกระป๋องละ 12 บาท และมีบางรสชาติปรับลดขนาดเหลือ 240 มล. และจำหน่ายในราคากระป๋องละ 10 บาท เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะกับความต้องการดื่มในปริมาณที่ลดลง และทำให้ผู้บริโภคจ่ายน้อยลงด้วย โดยราคาจำหน่ายที่ปรับลดขนาดสอดคล้องกับปริมาณที่ลดลง

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้มีการกำกับดูแลสินค้าน้ำอัดลม ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล 205 รายการ ที่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และกรมการค้าภายในจะมีการพิจารณาราคาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับต้นทุน หากไม่มีเหตุผลที่สมควรก็จะไม่พิจารณาให้มีการปรับขึ้นราคาจำหน่าย

 

ขอบคุณภาพจาก  จส.100

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News