เช็คด่วน! “สรรพากร” แจงสิทธิ์การหักลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อสินค้า OTOP

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เช็คด่วน! “สรรพากร” แจงสิทธิ์การหักลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อสินค้า OTOP

เช็คด่วน! “สรรพากร” แจงสิทธิ์การหักลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อ “สินค้า OTOP” ยัน ต้องเป็นสินค้าที่ลงทะเบียนจากกรมการพัฒนาชุมชน

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย หรือ สินค้า OTOP ได้กำหนดให้ผู้มีเงินได้ ที่ซื้อสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 สามารถนำหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

2311-1

 

 

โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นสินค้าที่ลงทะเบียนจากกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีในเรื่องดังกล่าว กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงให้ทราบ ดังนี้

1. ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

– เป็นผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

– ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซื้อสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยการได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวจะต้องนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

– ต้องเป็นการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สินค้า OTOP) ซึ่งได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยซื้อจากผู้ขายที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

– สินค้าโอท็อปดังกล่าวจะต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 เท่านั้น ส่วนสินค้า OTOP ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่ได้รับสิทธิ์นำมาหักลดหย่อน

2. หลักฐานในการหักลดหย่อน

– ต้องได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จากผู้ขาย

– กรณีรายการสินค้าในใบกำกับภาษีมีทั้งรายการสินค้า OTOP และรายการสินค้าอื่นรวมอยู่ด้วยกัน ในส่วนที่เป็นสินค้า OTOP ผู้ขายจะต้องระบุข้อความในใบกำกับภาษีไว้ในแต่ละรายการสินค้านั้นว่าเป็นสินค้า OTOP หรือจัดทำเครื่องหมายแสดงในแต่ละรายการสินค้าที่เป็นสินค้า OTOP โดยมีข้อความในใบกำกับภาษีว่าเครื่องหมายดังกล่าวหมายถึงสินค้า OTOP

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News