จัดหางานรับสมัครชายไทยทำงานที่อิสราเอล รายได้กว่า 4หมื่น/ด.

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / จัดหางานรับสมัครชายไทยทำงานที่อิสราเอล รายได้กว่า 4หมื่น/ด.

กรมจัดหางาน รับสมัครชายไทยทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี ประมาณ 44,165 บาท

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” (TIC) ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 4,825 เชเกลอิสราเอล หรือประมาณ 44,165 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)

718490-01

คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 23 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 40 ปี ในวันสมัคร ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่าง ๆ ไม่เคยเสพสารเสพติด และมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่1-10 หรือที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ที่มา  INN

MThai News