เอาแน่ ! ก.เกษตรฯของบจ่าย 3 หมื่นต่อครัวเรือน จ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เอาแน่ ! ก.เกษตรฯของบจ่าย 3 หมื่นต่อครัวเรือน จ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว

รมว.เกษตรฯ เอาแน่ จ่อของบจ่าย 3 หมื่นบาทต่อครัวเรือน จ้างชาวนาเลิก ปลูกข้าว เพื่อให้ปรับไปปลูกพืชอื่นแทน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้ เตรียมรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 5 โครงการ เพื่อลดการปลูกข้าว 5.7 แสนไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมปศุสัตว์  ได้ทำการสำรวจความต้องการของเกษตรกร

2015

ซึ่งกระทรวงของบกลาง 4,900 ล้านบาท จากวงเงินรวม 1.56 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร 3% จากดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 5% สำหรับมาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจะช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ดินไม่เกิน 15 ไร่ แต่จะช่วยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกพืชอื่นจำนวน 5 ไร่ ไร่ละ 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงไก่หรือปลาอีก 5,000 บาท/ครัวเรือน รวมแล้วเกษตรกรจะได้เงินช่วยเหลือ 3 หมื่นบาท/ครัวเรือน เพื่อปรับไปปลูกพืชอื่นในพื้นที่ไม่เหมาะสม รวม 40 จังหวัด พื้นที่ 4.2 แสนไร่ 8.4 ล้านครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านที่สอง คือการปรับไปทำการอาชีพปศุสัตว์, ทำนาหญ้าเนเปียร์เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ 1.5 แสนไร่ ซึ่งจะให้มีการกู้เงินในรูปแบบของกลุ่มเกษตร ดอกเบี้ย 2% ระยะเวลาคืนเงิน 6 ปี วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News