คลังประเดิมใช้ “อีเพย์เมนต์” จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 9 ก.ย.นี้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คลังประเดิมใช้ “อีเพย์เมนต์” จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 9 ก.ย.นี้

คลังประเดิมใช้ “อีเพย์เมนต์” จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 400 บาท 9 ก.ย.นี้ ก่อนขยายผผลไปยังเบี้ยคนชราและคนพิการ

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับนโยบายจากรัฐบาล ให้จ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้ประชาชนผ่านระบบอีเพย์เมนต์ โดยจะเริ่มจากการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์โดยตรง ในอัตราเดือนละ 400 บาท กำหนดจ่ายภายในวันที่ 9 ก.ย.นี้ ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 85,000 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 34 ล้านบาท

83

สำหรับการจ่ายเงินสวัสดิการผ่านระบบอีเพย์เมนต์ จะขยายผลไปยังเงินสวัสดิการอื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นต้น  ซึ่งกรมบัญชีกลางพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ปี 2560-2579) และแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News