ผู้โดยสารเฮ! ประกาศยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำสถานีขนส่ง

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผู้โดยสารเฮ! ประกาศยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำสถานีขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก สนองนโยบายรัฐบาล ‘ยกเลิกค่าบริการห้องน้ำ’ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้ว 70 แห่งทั่วประเทศ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ทางขนส่งจึงได้ดำเนินการตามนโยบายไม่เก็บค่าบริการห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารได้แล้วจำนวน 70 แห่ง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด 117 แห่งทั่วประเทศ

14264838_1792294437660382_8966179239833134604_n

สำหรับอีกจำนวน 47 แห่ง ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดสัญญาให้เอกชนบริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยจะเป็นการดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพห้องน้ำ กำหนดมาตรการดูแลความสะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีจำนวนเพียงพอรองรับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละวัน

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ออกแบบตัวอย่างห้องน้ำมาตรฐานสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างห้องน้ำใหม่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารในการกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว มีจำนวน 25 แห่ง อยู่ระหว่างยื่นขอใบรับรองและหรือรอตรวจประเมิน กระทรวงสาธารณสุขออกใบรับรองจำนวน 23 แห่ง และอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงอีกจำนวน 21 แห่ง

ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 48 แห่ง อยู่ระหว่างรอการพิจารณางบประมาณ และดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงต่อไป

 

ที่มา  กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.

MThai News