เกษตรกร จ.สงขลา ปลูกผักสลัดระบบไฮโดรโปนิกส์ ส่งขายได้ทั้งปี

Home / ข่าวการเกษตร สร้างรายได้, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เกษตรกร จ.สงขลา ปลูกผักสลัดระบบไฮโดรโปนิกส์ ส่งขายได้ทั้งปี

เกษตรกรใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ปลูกผักสลัดระบบไฮโดรโปนิกส์ ไร้ดิน หมุนเวียนส่งขายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี สร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 35,000-40,000 บาท

ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หรือผักไร้ดินกันมากขึ้น และเป็นผักปลอดสารพิษเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะผักสลัดที่ตลาดต้องการสูงมาก เช่น คุณสมชาย ก่งเซ่ง อายุ 41 ปี เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ไร้ดิน ทั้งกรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค จำนวน 20 แปลง

729042-02
ซึ่งผักทั้ง 2 ชนิด มีเอเยนต์รับซื้อและตลาดรองรับไม่อั้นส่งขายทั้งตามท้องตลาดและในห้างสรรพสินค้าทั้งใน อ.เมืองสงขลา และที่ อ.หาดใหญ่ เพื่อนำไปประกอบอาหารและทำสลัดเกลียว กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้

สำหรับการปลูกผักไฮโดรโฟนิกซ์ของ คุณสมชาย ขณะนี้มีอยู่ 20 แปลง ใช้เวลาปลูกตั้งแต่ลงแปลงจนเก็บขายได้ 30 วัน แต่ละแปลงมีขนาด 2 x 4 เมตร สามารถปลูกผักสลัดได้ 200 ต้น และใช้วีธีปลูกแบบหมุนเวียนกันไปโดยจะลงมือปลูกอาทิตย์ละ 4 แปลง เพื่อให้สามารถเก็บขายได้ต่อเนื่องทุกอาทิตย์ และไม่ขาดช่วงสามารถเก็บผักขายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

สร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเดือนละ 35,000-40,000 บาท และเตรียมขยายพื้นที่แปลงปลูกเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับออเดอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด สำหรับราคาของผักสลัดทั้งกรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีราคาไม่ตก โดยราคาขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 100 บาท

729042-01

729042-07

ที่มา… INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News