รมว.คลังลงนามเงินกู้ ‘รถไฟสายสีแดง’ วงเงิน 5.3 หมื่นล้านบาท

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รมว.คลังลงนามเงินกู้ ‘รถไฟสายสีแดง’ วงเงิน 5.3 หมื่นล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามเงินกู้ ‘รถไฟสายสีแดง’ สัญญาสุดท้ายวงเงิน 5.3 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ย 0.3% เวลา 15 ปี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ในสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 รวมกับเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และหัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ไจก้า

732990-01

ซึ่งการลงนามดังกล่าว จะเป็นการลงนามสัญญาเงินกู้งวดสุดท้ายวงเงิน 53,479 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.30 ระยะเวลาชำระหนี้ 15 ปี และในระยะเวลา 5 ปีแรกไม่ต้องชำระเงินต้น โดยการลงนามครั้งนี้ เงื่อนไขสัญญาเหมือนการลงนามในสองครั้งที่ผ่านมา ที่ทางด้านญี่ปุ่นได้มีการควบคุมการใช้เงิน รวมถึงการให้ความรู้เพิ่มเติมการเบิกจ่ายเงินลงทุน ซึ่งเป็นไปตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ในช่วงปี 2563 สำหรับการลงนามในสัญญาเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต มีทั้งสิน 3 สัญญา วงเงินรวม 84,000 ล้านบาท

 

ที่มา  INN

MThai News