ครม.เห็นชอบเว้นภาษีโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไป RMF

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.เห็นชอบเว้นภาษีโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไป RMF

ครม. เห็นชอบเว้นภาษีโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2560

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบการยกเว้นภาษีจากการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยต้องออมต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2560

733940-01

เพื่อเป็นการเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านมา นายจ้างมักจะยกเลิกการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและลูกจ้างลาออกจากงาน ทำให้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิก หรือสามารถออมต่อได้เพียง 90 วันเท่านั้น ทำให้เงินดังกล่าวไม่ได้นำไปใช้การชราภาพ โดยปัจจุบันมีลูกจ้างที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 ล้านคน มี 17,114 กองทุน และมีลูกจ้างที่อยู่ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 660,000 คน

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News