“ออมสิน” ช่วยภัยน้ำท่วม ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0%

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “ออมสิน” ช่วยภัยน้ำท่วม ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0%

“ออมสิน” ช่วยภัยน้ำท่วมให้กู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ปีแรก พร้อมบรรเทาผลกระทบโดยการให้พักชำระหนี้ตามความเหมาะสม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการที่เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมหลายแห่งในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน โดยออกมาตรการด้านสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปด้วย “สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน”

665174-01

โดยให้สิทธิ์ในวงเงินครอบครัวละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี (ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก) หลังจากนั้น ปีที่ 2-5 คิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติคือ ร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยติดต่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการค้ำประกันซึ่งสามารถใช้หลักประกัน 2 แบบ คือ ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันก็ได้

นอกจากนี้ ยังสามารถพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 – 3 ปี หรือชำระเงินต้นบางส่วนไม่เกิน 2 ปี หรือระหว่างพักชำระเงินต้น ให้ชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยปกติ 100% หรือชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 50% หรือขยายระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้น หรือไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญากู้ หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ต้องไม่เกิน 20 ปี

ทั้งนี้ ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 หรือ MyMo Call Center 1143

 

ที่มา  thaigov.go.th

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News