การบินไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมเที่ยวบิน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / การบินไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมเที่ยวบิน

การบินไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมเที่ยวบิน อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะร่วมแสดงความอาลัย

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ในการเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัย ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

737672-01

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในประเทศและต่างประเทศ ที่ออกก่อนหรือภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ยังได้จัดบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเส้นทางบินไป-กลับภายในประเทศ จากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้นในชั้นประหยัด 1,090 บาท และ 3,090 บาท ในชั้นธุรกิจ ทุกจุดบินบนเส้นทางที่ทำการบินด้วยการบินไทยและเส้นทางบินที่ใช้รหัสร่วมกับไทยสมายล์แอร์เวย์ส

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานการบินไทยเพื่อบริการประชาชน โดยจัดเต็นท์และนำพนักงานจิตอาสาร่วมแจกน้ำดื่มและผ้าเย็นให้กับประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ บริเวณหน้าสำนักงานการบินไทย ถนนหลานหลวง และจัดรถรับ – ส่ง บริการประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางไปร่วมถวายสักการะ และแสดงความอาลัยในพระบรมมหาราชวังด้วย

MThai News