แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้ให้ชุมชน

Home / การค้าการลงทุน, สกู๊ปข่าว, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้ให้ชุมชน

ชาวฉะเชิงเทรา นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” มาใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนถึง 5 หมื่นบาทต่อเดือน

เศษวัสดุเหลือใช้ภายในชุมชนตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกนำมาแปรรูปให้มีมูลค่ามากขึ้น เช่น สบู่ถ่าน ซึ่งชาวบ้านกำลังเร่งผลิตเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด โดยแต่ละเดือนมียอดการผลิต 300-400 ก้อน จากเดิมในช่วงเริ่มต้น ทำขายไม่กี่สิบก้อนเท่านั้น การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ชาวบ้านเรียนรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน หัวหน้าชุมชนแห่งนี้ บอกว่า ชีวิตของชาวบ้านในกลุ่มนับร้อยคนดีขึ้นมาก เพราะมีรายได้เสริมจากการทำสวนทำนา 4 หมื่น – 5 หมื่นบาทต่อเดือน

สำหรับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินทรายเพื่อเกษตรกรรม โดยให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ ณ ที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งแปลงสาธิตสมุนไพร 909 ชนิด ก็เป็นอีกหนึ่งฐานองค์ความรู้ในศูนย์ฯแห่งนี้

การเข้าฝึกอบรมภายในศูนย์ฯ จะมีการถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรและประชาชนทุกครั้ง แต่นางสาวกฤษณา ยอมรับว่า การอธิบายความหมายของแนวคิดดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรม อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้เกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ปฏิเสธแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวกฤษณา บอกต่อว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการใช้ชีวิต ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่เป็นการปรับประยุกต์ด้วยเหตุและผลของแต่ละบุคคล ที่ตั้งอยู่บนความพอดีและพอเพียง

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News