ครม. อนุมัติงบ 1.8 หมื่นล้าน ให้หมู่บ้านละ 2.5 แสน ทั่วประเทศ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. อนุมัติงบ 1.8 หมื่นล้าน ให้หมู่บ้านละ 2.5 แสน ทั่วประเทศ

ครม. มีมติเห็นชอบโครงการยกระดับหมู่บ้าน อนุมัติงบ 1.8 หมื่นล้าน ให้หมู่บ้านละ 2.5 แสน ทั่วประเทศ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการยกระดับหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่กระทรวงการคลังได้นำเสนอ

738878-01

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภูมิภาคผ่านโครงการลงทุนจำนวน 18,760 ล้านบาท ของหมู่บ้าน 74,655 แห่งทั่วประเทศ โดยจะจ่ายเงินให้หมู่บ้านละ 250,000 บาท ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติโครงการ และกรอบวงเงินให้แก่โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานกลั่นกรองโครงการที่จะให้อนุมัติอย่างถี่ถ้วน ไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับงบประมาณประจำปี และห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุม ครม. ได้ขยายเวลาให้ครอบคลุมเพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ ถึงเดือนมกราคม ปีหน้า

พร้อมให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ร่วมจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการ และให้กรมการปกครอง ดำเนินการกำกับดูแลติดตามโครงการ และรายงานสภาพปัญหาความคืบหน้าต่อที่ประชุม ครม.ทุกเดือน

 

ที่มา  INN

MThai News