หนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือนสิงหาคม แตะ 5.949 ล้านล้านบาท

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / หนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือนสิงหาคม แตะ 5.949 ล้านล้านบาท

สบน. เผย หนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือนสิงหาคม 59 แตะ 5.949 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.64 ของ GDP

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 สิงหาคม 2559 มีจำนวน 5,949,330.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.64 ของ GDP

โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาลจำนวน 4,422,488.53 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 995,932.29 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 507,633.62 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 23,276.20 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างลดลงสุทธิ 10,323.46 ล้านบาท

a100-500x269

MThai News