กรมการค้าภายใน ชี้ชาวนารวมตัวขายข้าวได้ แต่ต้องจดทะเบียนผู้ค้าที่พาณิชย์จังหวัดก่อน

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กรมการค้าภายใน ชี้ชาวนารวมตัวขายข้าวได้ แต่ต้องจดทะเบียนผู้ค้าที่พาณิชย์จังหวัดก่อน

กรมการค้าภายใน ชี้แจงกรณีโครงการลูกชาวนาได้เวลาช่วยพ่อ เผยชาวนารวมตัวขายข้าวได้ แต่ต้องจดทะเบียนผู้ค้าที่พาณิชย์จังหวัดก่อน

วันนี้(30 ต.ค.)  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีโครงการลูกชาวนาได้เวลาช่วยพ่อ ว่า เป็นวิธีการที่ดีในการช่วยเหลือชาวนา ที่จะรวมตัวกันขายข้าวให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลางหลายทอด หากจะดำเนินการออกมาขายข้าวกันเอง ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ค้า โดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียน  สามารถไปดำเนินการได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ภาพประกอบข่าว

สำหรับ โครงการลูกชาวนาได้เวลาช่วยพ่อ จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะลดปริมาณข้าวที่นำออกขาย เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วอาจจะขายเป็นบางส่วน ที่เหลือก็เก็บไว้ก่อน ไม่ได้ขายทั้งหมด หลังจากนั้นจะให้ลูกของเกษตรกรนำข้าวไปขายได้อย่างอิสระ โดยส่วนหนึ่งก็จะขายตามมหาวิทยาลัย ในโรงงาน และในสำนักงานต่างๆ โดยไม่ต้องมารวมกลุ่มที่ใคร สามารถนำข้าวไปจำหน่ายเองได้เลย

 

MThai News