เตือน!! ระวังแก๊งต้มตุ๋น อ้างโครงการรัฐบาลให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เตือน!! ระวังแก๊งต้มตุ๋น อ้างโครงการรัฐบาลให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ

สศค. เตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับโครงการให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ที่อาจเป็นการแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชน

นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ได้มีประชาชนจำนวนมากจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สอบถามเกี่ยวกับโครงการเงินให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำของกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ ว่าเป็นโครงการในความสนับสนุนของกระทรวงการคลังหรือไม่

file_1382638786

จากการพิจารณาแล้ว สศค.เห็นว่า โครงการต่างๆ ดังกล่าว ไม่ได้เป็นโครงการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน หรือนโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังหรือของรัฐบาลแต่อย่างใด จึงขอแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เมื่อมีผู้ชักชวนให้กู้ยืมเงินในโครงการใดๆ ที่มีเงื่อนไขการกู้ยืม และพฤติการณ์ เช่น แอบอ้างว่า มีแหล่งเงินทุนที่ให้ประชาชนกู้ยืมในวงเงินสูง กำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราต่ำ (เช่น ร้อยละ 1 ต่อปี เป็นต้น) ระยะเวลาชำระคืนนาน 10 ปี

สามารถขอกู้ยืมได้โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน มีการเรียกเก็บค่าสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง เงินประกัน เงินสวัสดิการ ค่าแปลเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งอาจเรียกเก็บทันที หรือแจ้งว่าจะหักจากเงินสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืม เป็นต้น

โดยขอให้ประชาชน ศึกษาเงื่อนไขในเอกสารสำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบ อย่าลงนามในเอกสารสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกันเงินกู้ สัญญาขายฝาก หรือหนังสือยอมรับสภาพหนี้ใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขการกู้ยืมเงินให้ครบถ้วนเสียก่อน รวมทั้งอย่าลงนามในเอกสารรับเงินใด ๆ โดยที่ยังไม่ได้รับเงินจริงตามจำนวนที่ปรากฏในสัญญา เนื่องจากประชาชนอาจถูกหลอกลวงทำให้ตกเป็นลูกหนี้ผู้มีภาระหนี้หนัก และถูกฟ้องร้องให้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ในภายหลัง

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยว่าโครงการเงินให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำโครงการใดเป็นโครงการเงินให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาล หรือต้องการขอคำแนะนำวิธีการทำสัญญาเงินกู้ให้เกิดความรอบคอบ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลมายังศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สศค. ทางโทรศัพท์สายด่วน 1359 หรือส่งเอกสารมายังตู้ ปณ. 1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

ที่มา  thaigov.go.th

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News