ชาวนาอ่างทอง ประชุมหาแนวทางเสนอรัฐ หลังพบช่องโหว่ด้านชนิดข้าว

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ชาวนาอ่างทอง ประชุมหาแนวทางเสนอรัฐ หลังพบช่องโหว่ด้านชนิดข้าว

ชาวนาอ่างทอง ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวเพื่อเสนอต่อรัฐบาล หลังพบช่องโหว่ด้านชนิดข้าว

นายสมชาติ ยิ้มละม้าย สมาชิกสภาเกษตรอำเภอป่าโมก เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ แต่ชาวนาอ่างทองส่วนใหญ่ปลูกข้าวขาวทั่วไป ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ ประกอบกับต้นทุนในการผลิตข้าวสูง และมีความเสี่ยงภาวะแล้งฝนตกน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย รวมถึง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ราคาข้าวกลับดิ่งลง ทำให้ชาวนาประสบปัญหาขาดทุน

741199-02

ทั้งนี้ จึงได้มีการร่วมประชุมหารือกับสภาเกษตรจังหวัดอ่างทอง เพื่อหาแนวทางให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องราคาข้าวทั่วไป โดย นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ในการเข้าร่วมกับตัวแทนเกษตรภาคกลางที่สภาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางเสนอรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

ที่มา  INN

MThai  News