ธปท. เตือนปลอมธนบัตรที่ระลึก มีความผิดตามกฎหมายอาญา

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธปท. เตือนปลอมธนบัตรที่ระลึก มีความผิดตามกฎหมายอาญา

ธปท. เตือนปลอมธนบัตรที่ระลึก หรือภาพถ่ายสำเนามีความผิดตามกฎหมายอาญา ขอประชาชนอย่าสนับสนุนซื้อสิ่งที่ทำเลียนแบบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ตามที่ได้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2549 เป็นต้นมานั้น

87a19e8c588ae36061a07a2897ef4f5f

ธปท.ขอเรียนให้ทราบว่า ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังกล่าว จัดพิมพ์ขึ้นตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 ซึ่งสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย  ดังนั้นการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปถ่ายสำเนาด้วยเครื่องถ่ายเอกสารสี หรือการลอกเลียนแบบด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ทั้งเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนา อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานปลอมแปลงธนบัตรรัฐบาลไทย

ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญา  จึงขอประกาศให้ระงับการถ่ายสำเนา หรือการลอกเลียน หรือทำเลียนแบบ ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอให้ประชาชนโปรดอย่าสนับสนุนซื้อสิ่งที่ทำเลียนแบบ หรือภาพถ่ายสำเนาธนบัตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว

 

ที่มา  จส.100

MThai News