คมนาคม จี้ กทม. ชำระหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว 3.5 พันล้าน

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คมนาคม จี้ กทม. ชำระหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว 3.5 พันล้าน

คมนาคม จี้ กทม. จ่ายมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 3,557 ล้าน ให้ รฟม. 1 เม.ย. 60

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมคณะกรรการประเมินมูลค่าหนี้สิน และการโอนหนี้สินและทรัพย์สินระหว่างกัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติให้ รฟม. จัดทำตัวเลขหนี้สินรวมทั้งสิ้นราว 21,403 ล้านบาท

744377-01

โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะยาว 17,538 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินกับค่าธรรมเนียมต่างๆ 3,557 ล้านบาท พร้อมกันนี้ให้ กทม.ชำระหนี้สิน จำนวน 3,557 ล้านบาท ให้ รฟม.ก่อนเป็นก้อนแรกในวันรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดคือในวันที่ 1 เม.ย. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเดินรถ ส่วนหนี้สินระยะยาวให้ กทม. ทยอยจ่ายได้

อย่างไรก็ตาม กทม. จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมสภา กทม. ในเดือนมกราคม 2560 เพื่อพิจารณาว่าจะชำระได้ทันหรือไม่ หากในกรณีไม่สามารถจ่ายหนี้สินได้ทัน กระทรวงคมนาคม จะทำเรื่องเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลติดตามเพื่อหาทางออกให้กับเรื่องดังกล่าว ขณะเดียวกันรฟม. จะเร่งจัดทำรายละเอียดทรัพสินย์และหนี้สินทุกรายการและเสนอมายังทาง กทม. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม นี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 

ที่มา  INN

MThai News