กสทช. เปิดพื้นที่ช่วยชาวนา นำข้าวสารมาขาย 24-25 พ.ย. นี้

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กสทช. เปิดพื้นที่ช่วยชาวนา นำข้าวสารมาขาย 24-25 พ.ย. นี้

สำนักงาน กสทช. เปิดพื้นที่ช่วยชาวนานำข้าวสารมาขาย 24-25 พ.ย. นี้ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์เริ่มต้นกิโลกรัมละ 30 บาท 5 กิโลกรัม 125 บาท และสินค้ากว่า 40 ร้านค้าราคาถูก

สำนักงาน กสทช. จะเปิดพื้นที่บริเวณรอบอาคารโรงอาหาร ในวันที่ 24-25 พ.ย. 2559  เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้นำข้าวสารมาขายในราคาถูก หลังจากชาวนาเผชิญปัญหาราคาข้าวสารตกต่ำ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กลุ่มเกษตรกรพอเพียงเขาค้อ และกลุ่มสินค้าโอทอป รวมกว่า 40 ร้านค้า

717544-01

 

จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ให้ประชาชน และพนักงาน กสทช. ได้เลือกซื้อข้าวสาร ผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร และสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาถูกกว่าท้องตลาด

สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เริ่มต้นกิโลกรัมละ 30 บาท และ 5 กิโลกรัม 125 บาท ข้าวกล้อง กิโลกรัมละ 60 บาท ข้าวไรซ์เบอรี่ กิโลกรัมละ 70 บาท และข้าวเหนียว กิโลกรัมละ 20 บาท นอกจากนี้ยังมีผักปลอดสารพิษ เห็ดสด และเห็ดแปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่นำมาขายจากชาวสวนและชาวนาโดยตรง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม)

 

MThai News