คสรท. แนะรัฐเพิ่มสวัสดิการแรงงาน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คสรท. แนะรัฐเพิ่มสวัสดิการแรงงาน

คสรท. แนะ รัฐเพิ่มสวัสดิการแรงงานลดค่าใช้จ่ายให้สามารถอยู่ได้ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยโครงสร้างค่าแรงที่ต้องไม่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ

นายชาลี ลอยสูง รักษาการประธานสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2560 ใน 69 จังหวัด ว่า มติ ครม. ออกมาก็ต้องยอมรับ แม้จะไม่เห็นด้วยในหลักการที่การปรับขึ้นค่าแรงไม่เท่ากันทั่วประเทศ แต่เป็นการขึ้นเป็นรายพื้นที่ตั้งแต่ 5 – 10 บาท ซึ่งการปรับขึ้นดังกล่าวรัฐบาลจะต้องเพิ่มมาตรการในการควบคุมดูแลราคาสินค้า

745417-01

เนื่องจากการปรับขึ้นค่าจ้างจะส่งผลให้ราคาสินค้าขยับเพิ่มขึ้น รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาและวิจัยโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเบื้องต้นอาจจะให้มีการปรับขึ้นหลังจากที่แรงงานทำงานครบ 1 ปี การปรับขึ้นขั้นต่ำจะต้องเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ ณ ปีนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถอยู่ได้

นอกจากนี้ ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลในเรื่องของสวัสดิการของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดให้สามารถอยู่ได้ โดยไม่ต้องทำงานล่วงเวลามากนัก

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News