ดันโรงแรมผิดกฎหมายเข้าระบบ เสริมรายได้การท่องเที่ยว

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ดันโรงแรมผิดกฎหมายเข้าระบบ เสริมรายได้การท่องเที่ยว

นายกสมาคมโรงแรมไทยระบุ ควรผลักดันให้โรงแรมที่มีความสามารถจดทะเบียนเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น

ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 8 ธันวาคมมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 29.89 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10% สร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยราว 1.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัว 13.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดการสำรองห้องพักปีนี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามไปด้วย โดยนายกสมาคมโรงแรมไทย ประเมินว่า อัตราการสำรองห้องพักปี 2559 จะขยายตัวจากปีก่อนหน้าประมาณ 15-20% และจะมีอัตราเร่งในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของปี ซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยว ประกอบกับผลจากมาตรการลดหย่อนภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศจากทางภาครัฐ

1

แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขสำหรับธุรกิจโรงแรมไทยคือ การผลักดันให้โรงแรมที่มีความสามารถจดทะเบียนเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น ควบคู่ไปกับการกวาดล้างโรงแรมเถื่อน โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลัก ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา เพราะปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคา อีกทั้งทำให้โรงแรมที่อยู่ในระบบเสียผลประโยชน์ รวมถึงภาครัฐจะสูญเสียรายได้จากจุดนี้

นายกสมาคมโรงแรมไทย ยอมรับว่า การผลักดันโรงแรมที่อยู่นอกระบบให้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นภารกิจที่ยาก ซึ่งการดำเนินการจำเป็นที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

แท้ที่จริงแล้วมีโรงแรมจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจทำผิดกฎหมาย ขณะที่อีกส่วนหนึ่งต้องการเข้าสู่ระบบ แต่เนื่องด้วยอุปสรรคในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องนำไปคิดต่อว่าจะบริหารจัดการปัญหาในส่วนนี้อย่างไร

MThai News