ขาช็อปเฮ! ครม.ไฟเขียวมาตรการ ‘ช็อปช่วยชาติ 2559’

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ขาช็อปเฮ! ครม.ไฟเขียวมาตรการ ‘ช็อปช่วยชาติ 2559’

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 59 หรือ ช็อปช่วยชาติ 2559  ระหว่างวันที่ 14 -31 ธ.ค. วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

วันนี้ 13 ธ.ค. มีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 หรือ ช็อปช่วยชาติ ผ่านการนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามาหักลดหย่อนภาษี ระหว่างวันที่ 14 -31 ธ.ค. โดยไม่นับรวมการซื้อสินค้าเบียร์ สุรา บุหรี่ น้ำมัน และค่าที่พักโรงแรม โดยประชาชนสามารถนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าวงเงินไม่เกิน 15,000 บาทนำมาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ อีกทั้งยังส่งผลถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกด้วย

img_7572

ติดตามตรวจสอบ ขอบข่ายสิทธิ มาตรการลดหย่อนภาษี หนุนท่องเที่ยวปี 2559

โดยมาตรการช็อปช่วยชาติ 2559 เรียกว่าเต็มๆ ว่า “ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ” ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ เฉพาะระหว่างวันที่ 14 -31 ธันวาคม 2559 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซึ่งค่าลดหย่อนช็อปปิ้ง 15,000 บาท นี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน 15,000 บาท

ส่วนเงื่อนไขการรับสิทธิ มีดังต่อไปนี้

  • เป็นการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นระหว่าง 14-31 ธันวาคม 2559
  • เป็นสินค้า/บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
  • ซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
  • ไม่เป็นสินค้า/บริการที่ต้องห้ามไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อน

สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน

  • สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว
  • สินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าที่พักและโรงแรม ค่านำเที่ยว มัคคุเทศน์

หลักฐานที่ต้องใช้
ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุชื่อคุณ วันที่ รายการและจำนวนเงินด้วย

การขอใช้สิทธิลดหย่อนช็อปปิ้งจะต้องทำโดยการยื่นภาษีประจำปี 2559 ให้กรมสรรพากรในช่วงต้นปี 2560 ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ไม่ใช่การได้รับเงินสดจากหน้าร้านที่ไปใช้บริการ

ซึ่งค่าลดหย่อนภาษีจากการช็อปปิ้ง 15,000 บาท คือเงินคืนภาษีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7% Refund) เช่น ถ้าคุณมีรายได้เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 20,000 บาท (หรือเงินได้สุทธิทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาท) คุณไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวเพื่อขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปก็ได้ เพราะคุณอยู่ในเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ต่อให้ใช้สิทธิลดหย่อนช็อปปิ้งก็ไม่ช่วยให้ประหยัดภาษีเพิ่มขึ้น เงินค่าลดหย่อนช็อปปิ้ง 15,000 บาท ไม่ใช่เงินคืนภาษีจากรัฐ 15,000 บาท เพราะการจะได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย

ข้อมูลบางส่วนจาก itax.in.th