กสทช. จัดตลาดนัดสายลม 19-23 ธ.ค. เปิดพื้นที่ขายข้าวสารช่วยชาวนา

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กสทช. จัดตลาดนัดสายลม 19-23 ธ.ค. เปิดพื้นที่ขายข้าวสารช่วยชาวนา

กสทช. จัดตลาดนัดสายลม 19-23 ธ.ค. เปิดพื้นที่ขายข้าวสารช่วยชาวนาต่อเนื่อง ข้าวหอมมะลิสุรินทร์เริ่มต้นกิโลกรัมละ 30 บาท 5 กิโลกรัม 140 บาท

ในวันที่ 19-23 ธ.ค. นี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเปิดพื้นที่บริเวณรอบอาคารโรงอาหารจัดตลาดนัดสายลม เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้นำข้าวสารมาขายในราคาถูก หลังจากชาวนาเผชิญปัญหาราคาข้าวสารตกต่ำ

โดยจะมีชาวนาจาก จ.สุรินทร์ นำข้าวมาขายเป็นครั้งที่ 2 สำหรับข้าวที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 30 บาท และ5 กิโลกรัม 140บาท ข้าวกล้อง กิโลกรัมละ 60 บาท และข้าวไรซ์เบอรี่ กิโลกรัมละ 70 บาท

สำหรับปี 2560 การจัดตลาดนัดสายลม จะมีอีกครั้งในวันที่ 23-27 ม.ค. 2560 เป็นการเปิดพื้นที่ในสำนักงาน กสทช. ให้ชาวนาจาก จ.ยโสธร นำข้าวสารมาขาย เป็นการช่วยเหลือชาวนาอย่างต่อเนื่อง และครั้งที่ 3 จะจัดวันที่ 23-24 ก.พ. 2560 ให้ชาวนาจาก จ.เพชรบูรณ์ นำข้าวสารมาขาย

นอกจากนี้ยังมีผักปลอดสารพิษ สินค้าอุปโภค-บริโภค ไข่ไก่ และสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายด้วย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม)