จ่อชง ครม. ปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศกว่า 1,000 โครงการ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / จ่อชง ครม. ปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศกว่า 1,000 โครงการ

ภาครัฐเอกชน เตรียมผลักดันนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศกว่า 1,000 โครงการ มูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาท เสนอ ครม. ใน ม.ค. ปี 60 

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านรูปแบบประชารัฐ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับ 18 กลุ่มจังหวัด คิดเป็นวงเงินกว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อให้แต่ละกลุ่มจังหวัดนำงบประมาณที่ได้รับ ไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ ทำให้กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น

ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนโครงการพัฒนาของแต่ละกลุ่มจังหวัด คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาได้ในช่วงมกราคม ปี 2560

เบื้องต้น มีโครงการของแต่ละกลุ่มจังหวัดเสนอเข้ามากกว่า 1,000 โครงการ วงเงิน 83,000 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติ โดยแบ่งเป็นโครงการสำหรับพัฒนาด้านการเกษตร 400 โครงการ วงเงิน 25,000 ล้านบาท ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 400 โครงการ วงเงินกว่า 32,000 ล้านบาท

โครงการด้านการค้าและการลงทุน 116 โครงการ มูลค่า 7,900 ล้านบาท และด้านโลจิสติกส์ 27 โครงการ มูลค่า 18,200 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ ร้อยละ 0.5