น้ำท่วมภาคใต้กระทบ 6 จังหวัด พบพื้นที่เกษตรเสียหาย 7,823 ไร่

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / น้ำท่วมภาคใต้กระทบ 6 จังหวัด พบพื้นที่เกษตรเสียหาย 7,823 ไร่

กระทรวงเกษตรฯ เผย สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด พบพื้นที่เกษตรเสียหาย 7,823 ไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย สถานการณ์น้ำจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ภาคใต้ช่วงวันที่ 1 – 4 ม.ค. 60 ทำให้พื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ยะลา และ ปัตตานี

โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบไม่นากนัก ได้แก่ จ.ตรัง ยะลา และปัตตานี ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 – 2 วัน ส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะเป็น จ.นครศรีธรรมราช นราธิวาส และพัทลุง ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าวทางหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพืชผลทางการเกษตรแล้วพบว่า ด้านพืช เช่น ข้าว พืชส่วน พืชไร่ ยางพารา ได้รับผลกระทบ 7,823 ไร่ ด้านประมง 318.75 ไร่ ด้านสัตว์ ได้รับผลกระทบ 264,910 ตัว ด้านแปลงหญ้า 5,293 ไร่ โดยขณะนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีผลต่อราคายางพาราให้ปรับขึ้นหรือไม่

อย่างไรก็ตาม สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นทางทางกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสียหายและเตรียมงบประมาณช่วยเหลือหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ