ธ.ก.ส. จ่อเสนอ ครม. พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรจากน้ำท่วมในภาคใต้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธ.ก.ส. จ่อเสนอ ครม. พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรจากน้ำท่วมในภาคใต้

ธ.ก.ส. จ่อเสนอ ครม. พิจารณามาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้ เบื้องต้นคาดว่า มีลูกค้าได้รับผลกระทบถึง 1,500,000 ราย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณามาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้ เบื้องต้น ซึ่งคาดว่า มีลูกค้าได้รับผลกระทบจำนวนถึง 1,500,000 ราย โดยมี 3 มาตรการหลัก ได้แก่ การให้เงินฟื้นฟูใหม่ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 นาน 6 เดือน

จากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ผ่อนนาน 3 ปี มาตรการ ขยายเวลาการชำระหนี้นาน 2 ปี และลดดอกเบี้ยลงร้อยละ 3 โดยในส่วนนี้ ต้องขอวงเงินงบประมาณในการชดเชยภาระดอกเบี้ยให้ธนาคาร และการปล่อยกู้เพิ่มเติมตามความจำเป็น สูงสุด 300,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน นานสูงสุด 10 ปี

ขณะที่ ธนาคารออมสิน เสนอปรับเงื่อนไขในวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ เอสเอ็มอี ที่ประสบอุกภัยภาคใต้