ครม. อนุมัติหักลดภาษีน้ำท่วมซ่อมบ้าน 1 แสน รถยนต์ 3 หมื่นบาท

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. อนุมัติหักลดภาษีน้ำท่วมซ่อมบ้าน 1 แสน รถยนต์ 3 หมื่นบาท

ครม. อนุมัติมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซ่อมบ้านหักลดหย่อนไม่เกิน 100,000 บาทและรถยนต์ไม่เกิน 30,000 บาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยพิบัติระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินสำหรับ บุคคลธรรมดา ในปี 2560 รวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ซึ่งผู้ที่จะขอหักลดหย่อนจะต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย หรือ ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ในส่วนของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย สามารถนำค่าซ่อมบำรุงมาหักลดหย่อน รวมทั้งหมดได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย