กระทรวงเกษตรฯ เตรียมชง ครม. ของบ 4,000 ล้าน ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กระทรวงเกษตรฯ เตรียมชง ครม. ของบ 4,000 ล้าน ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอ ครม.ของบกลาง 4,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดภายหลังการประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังจากที่สถานการณ์น้ำลดลง โดยในวันนี้ ได้กำหนดมาตรการด้านการช่วยเหลือ 3 ระยะ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายวันอังคารหน้า ในการของบประมาณกลางในการช่วยเหลือฟื้นฟูทั้งหมด

เบื้องต้น ประมาณกรอบ 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบงบประมาณเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะต้องขอเพิ่มอีกหลังจากลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายอีกครั้ง อีกทั้งจากการประเมินความเสียหายของครัวเรือนมีมากกว่าที่ได้ประเมินไว้ในช่วงแรก

อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการนั้น เบื้องต้นเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยประมาณ 3,000 บาทต่อไร่ ในงบประมาณเดิม รวมถึงกระทรวงเกษตรฯ จะขอสนันสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรเป็นต้น