การบินไทย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมสินบน ‘โรลส์-รอยซ์’

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / การบินไทย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมสินบน ‘โรลส์-รอยซ์’

การบินไทย เร่งสอบสินบน ‘โรลส์-รอยซ์’ ตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด สอบสวนข้อเท็จจริง มอง องค์กรมีความตื่นตัว ธรรมาภิบาลจริงจัง

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีบริษัท โรลส์-รอยซ์ ติดสินบนในการซื้อขายเครื่องยนต์ให้กับการบินไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2548 ว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้แทนจากบริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้มาให้ข้อมูล เบื้องต้นเท่าที่โรลส์-รอยซ์ จะเปิดเผยได้ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ขณะเดียวกัน คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นทั้ง 2 ชุด คือ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาอย่างรอบคอบ ครบถ้วนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการให้คู่ค้าลงนามใน Integrity Pact หรือ ข้อตกลงคุณธรรมเพื่อยืนยันและประกาศว่าคู่ค้าของการบินไทยจะไม่ให้สินบนใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของการบินไทย อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าว ประเทศไทยและการบินไทยจะต้องตื่นตัวในเรื่องของธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง ในการดำเนินการในทุก ๆ ด้าน ต้องอยู่บนความถูกต้อง และโปร่งใส