ครม.อนุมัติงบกว่าพันล้าน ช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.อนุมัติงบกว่าพันล้าน ช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้

ครม. อนุมัติงบ 1,543 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ 12 จังหวัด 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด วงเงินรวม 1,543 ล้านบาท ทั้งเกษตรกรในภาคการเกษตร และปศุสัตว์ รวม 6 โครงการ ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นในเขต 1-4, 6, 7 และ 9 กำหนดราคาที่ 1,050 บาทต่อตันอ้อย ในระดับความหวานที่ 10 หน่วย ซีซีเอส ส่วนเขต 5 กำหนดที่ราคา 980 บาทต่อตัน ในระดับความหวานที่ 10 หน่วย ซีซีเอส ขณะที่เขต 8 ไม่มีการผลิตจึงไม่ได้มีการกำหนดราคา