‘ทีทีแอนด์ที’ ยุติบริการ 28 ก.พ.นี้ หลังศาลสั่งล้มละลาย

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘ทีทีแอนด์ที’ ยุติบริการ 28 ก.พ.นี้ หลังศาลสั่งล้มละลาย

‘ทีทีแอนด์ที’ ยุติบริการ 28 ก.พ.นี้ หลังศาลสั่งล้มละลาย ขณะที่ ‘ทีโอที’ จะเข้าดำเนินการให้บริการแทนทั้งหมด

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า กสทช. ได้รับแจ้งจากทาง บริษัท ทีโอที ซึ่งเป็นคู่สัญญาร่วมการงานกับ บมจ.ทีทีแอนด์ที (TT&T) ในการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตภูมิภาค

555

ถึงกรณีที่ทาง บริษัท ทีโอที จะเป็นผู้เข้าดำเนินการให้บริการแทนทั้งหมด หลัง บมจ. ทีทีแอนด์ที ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยอำนาจในการบริหารงานอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และจะยุติการให้บริการทั้งหมดในวันอังคารที่ 28 ก.พ.60 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป

โดยผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้บริการได้ต่อไป อีกทั้งสามารถขอโอนเลขหมาย ย้ายเลขหมาย ขอระงับการใช้ชั่วคราว ขอชำระค่าบริการโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร ขอยกเลิกการชำระค่าบริการโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร หรือบริการอื่นๆ ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งหากไม่ประสงค์ใช้บริการต่อสามารถยกเลิกบริการได้

ทั้งนี้ ในส่วนของการรับชำระเงิน ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายค่าบริการผ่านระบบ POS Just Pay Counter Service ได้ตามปกติ กรณีผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการหักบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บมจ. ทีโอที ระบุว่า ทางศูนย์บริการสามารถตรวจสอบหนี้ค้างชำระ การจำหน่ายหนี้สูญ โดยสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและส่งผ่านให้ศูนย์กลางประสานงานของ บมจ. ทีทีแอนด์ที ดังนั้นถ้าผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการกับ บมจ. ทีทีแอนด์ที และ บมจ. ทีทีแอนด์ทีดำเนินการยกเลิกแล้ว ผู้ใช้บริการก็จะไม่ถูกหักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัญชีเงินฝาก

สำหรับผู้ใช้บริการที่มีข้อสงสัย ต้องการร้องเรียน หรือแจ้งเหตุโทรศัพท์เสีย ปัจจุบันสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัททีโอทีได้ที่หมายเลข 1100, หมายเลข 1103 กด 1, และหมายเลข 1177 ขณะเดียวกันหากผู้ใช้บริการรายใดประสบปัญหา ภายหลังร้องเรียนไปยังบริษัททีโอทีแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ก็สามารถร้องเรียนมาที่สำนักงาน กสทช. โดยโทรฟรีได้ที่หมายเลข 1200