รฟม. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกวันหยุดเหลือ 15 บาทตลอดสาย

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รฟม. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกวันหยุดเหลือ 15 บาทตลอดสาย

รฟม. ประกาศลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกวันหยุดเหลือ  15 บาทตลอดสาย เริ่มวันที่ 4 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อจะแล้วเสร็จ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะทำการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-เตาปูน) ในวันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งบัตรและเหรียญโดยสาร เหลือเพียง 15 บาทตลอดสาย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

ขณะที่ นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมให้มากยิ่งขึ้น รฟม.จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มเติมในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับบัตรและเหรียญโดยสาร ดังนี้

1.ปรับลดอัตราค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไป เหลือเพียง 15 บาทตลอดสาย 2.ปรับลดอัตราค่าโดยสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา เหลือเพียง 14 บาทตลอดสาย และ 3.ปรับลดอัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ เหลือเพียง 8 บาทตลอดสาย

ทั้งนี้ ยังคงค่าแรกเข้าระบบ และยกเว้นค่าแรกเข้าระบบให้แก่ผู้โดยสารซึ่งใช้บัตรโดยสารเดินทางเปลี่ยนระบบที่สถานีเตาปูน หรือบางซ่อนกับสถานีบางซื่อ ภายในระยะเวลา 60 นาที ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560 จนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย