จ่อทุบ! “โรงแรมดุสิตธานี” ยกระดับเป็นอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / จ่อทุบ! “โรงแรมดุสิตธานี” ยกระดับเป็นอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม

จ่อทุบ! “โรงแรมดุสิตธานี” สร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 ระหว่างการร่วมมือของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และ บมจ.ดุสิตธานี (DTC) มูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 36,700 ล้านบาท

วันนี้ (5 มี.ค. 60) มีรายงานว่า บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และ บมจ.ดุสิตธานี (DTC) จะร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Development) ประกอบด้วย โรงแรม เรสซิเดนซ์ ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือตรง “โรงแรมดุสิตธานี” มูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 36,700 ล้านบาท โดยจะเป็นเงินลงทุนในส่วนของ CPN ไม่เกิน 17,393 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีขนาดที่ดินประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา โดยคาดว่าจะดำเนินการภายในเดือน กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 36,700 ล้านบาท และมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี รวมระยะเวลา 60 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดค่าเช่าระหว่างก่อสร้าง 7 ปี

 

โดยจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง CPN และ DTC เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง CPN จะเข้าลงทุนร่วมกับ DTC ในบริษัทร่วมทุน 3 บริษัท และจัดตั้ง 1 บริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย CPN ได้แก่

1. บริษัท วิมานสุริยา จำกัด (HRRJV) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโครงการโรงแรม เรสซิเดนซ์ และโครงสร้างอาคารศูนย์การค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าช่วงที่ดินจาก DTC เพื่อพัฒนาและประกอบธุรกิจโรงแรมและเรสซิเดนซ์ รวมทั้งก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (Bare Shell)ของศูนย์การค้า (DTC เป็นผู้เช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (CPB) ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ) โดย CPN และ DTC จะถือหุ้นในสัดส่วน 40:60

2. บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (REJV) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโครงการศูนย์การค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าโครงสร้างอาคารศูนย์การค้าจากบริษัท วิมานสุริยา จำกัด ดำเนินการตกแต่ง และประกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดย CPN และ DTC จะถือหุ้นในสัดส่วน 85:15

3. บริษัท พระราม 4 เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (OJV) มีวัตถุประสงค์สำหรับเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าหลักกับ CPB ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ โดย CPN และ DTC จะถือหุ้นในสัดส่วน 90:10

4.บริษัท ศาลาแดง พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Office Co.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าช่วงที่ดินจาก บริษัท พระราม 4 เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการพัฒนาก่อสร้างและประกอบธุรกิจสำนักงาน โดย CPN จะถือหุ้นทั้งหมด

 

ที่มา : http://www.hotelthailandtomorrow.com/cpn-dusit/

ขอบคุณภาพ https://th.wikipedia.org/wiki/โรงแรมดุสิตธานี