ขนส่งทางบกเผย ผลการจัดระเบียบรถสาธารณะกทม. พบแท็กซี่ทำความผิดมากสุด

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ขนส่งทางบกเผย ผลการจัดระเบียบรถสาธารณะกทม. พบแท็กซี่ทำความผิดมากสุด

ขนส่งทางบก เผย ผลการจัดระเบียบรถสาธารณะกทม. เดือน ก.พ. พบ แท็กซี่ทำความผิดมากสุด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เน้นมาตรการเฝ้าระวังตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ ที่เข้มข้น จริงจัง ทันที เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวม 15,144 คัน พบการกระทำความผิดรวม 678 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบรถแท็กซี่จำนวน 7,302 คัน พบการกระทำความผิด 512 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 195 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน จำนวน 84 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ จำนวน 75 ราย ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 34 ราย เป็นต้น

สำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะ 6,983 ราย พบการกระทำความผิด 101 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ส่วนของการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 859 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 65 ราย เป็นการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาให้บริการมากที่สุด จำนวน 52 ราย

ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิด และส่งตัวเข้ารับ การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี พร้อมบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก หากพบการกระทำผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ซึ่งหากพบรถสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง