ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ทดสอบระบบลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ทดสอบระบบลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

ธ.ก.ส. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทดสอบระบบรับลงทะเบียนในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ธ.ก.ส. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่งคือ อบต.แหลมบัว อบต.ศรีมหาโพธิ์ และ อบต.ศรีษะทอง ในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดำเนินการทดสอบระบบรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

โดย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยและพี่น้องเกษตรกรใน 3 ตำบล และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มีความพร้อมในเรื่องเอกสารเป็นอย่างดี และยังไม่พบปัญหาหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่งจะมีการเปิดรับลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ วันที่ 3 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ นายอภิรมย์ ยืนยันด้วยว่า สาขาของ ธ.ก.ส. ทั้ง 1,275 สาขา รวมกับจุดบริการรับลงทะเบียนในศูนย์กลางชุมชม ทั้งที่ทำการ อบต. เทศบาล และโรงเรียน อีก 3,000 แห่งทั่วประเทศ มีความพร้อมสำหรับการรับลงทะเบียนในรอบนี้เป็นอย่างมาก พร้อมคาดการณ์ว่า จะมีผู้มาลงทะเบียนผ่านระบบของ ธ.ก.ส. เพิ่มขึ้นจาก 4.6 ล้านคน ในการลงทะเบียนรอบก่อนเป็นเท่าตัว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหรือไม่ บนเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง และประกาศรายชื่อที่สาขาของ ธ.ก.ส. รวมถึงที่ทำการ อบต. ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560