มติ กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ต่อปี

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / มติ กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ต่อปี

มติ กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ต่อปี จับตาเศรษฐกิจโลกยังเสี่ยง ชี้ ค่าเงินบาทอาจผันผวน

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. แถลงผลการประชุม กนง. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี เนื่องจากคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นและดีกว่าที่ประเมินไว้เดิม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้น แต่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงอีกมากโดยเฉพาะจากต่างประเทศ

จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เงินบาทแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลคู่ค้าคู่แข่งสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยเท่าที่ควร โดยมองว่าในระยะข้างหน้าอัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนสูงขึ้นได้จากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างประเทศ รวมทั้งต้องเผชิญความไม่แน่นอนอยู่มากโดยเฉพาะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก