‘เอไทม์’ คืน 2 คลื่นหลัก ’89ชิลเอฟเอ็ม-94อีเอฟเอ็ม’ หันเปิดวิทยุออนไลน์

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘เอไทม์’ คืน 2 คลื่นหลัก ’89ชิลเอฟเอ็ม-94อีเอฟเอ็ม’ หันเปิดวิทยุออนไลน์

วงการวิทยุสะเทือน! ‘เอไทม์’ คืน 2 คลื่นหลัก 89 ชิลเอฟเอ็ม และ 94 อีเอฟเอ็ม ชี้ ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ หันทำวิทยุออนไลน์แทน

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปิดเผยว่า บริษัทได้คืนคลื่นวิทยุ 94 เอฟเอ็ม ให้กับกองทัพบก เนื่องจากต้องการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันยุคสมัยได้เปลี่ยนไป บริษัทจึงต้องการทำตลาดในรูปแบบดิจิทัลอย่างจริงจังมากขึ้น จึงได้หันมาทำวิทยุออนไลน์

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทจะบริหารคลื่นวิทยุอยู่ 2 คลื่น คือ 104.5 อีเอฟเอ็ม และ 106.5 กรีนเวฟ ซึ่งหลังจากบริษัทคืนคลื่นเอฟเอ็ม 94 ไป จึงได้ย้ายคลื่นวิทยุอีเอฟเอ็มมาออกอากาศแทนคลื่นชิลในคลื่นความถี่ 104.5 แทน และเปลี่ยนจากคลื่น 89 ชิลเอฟเอ็ม มาเป็น ชิลออนไลน์