กฟผ. เตรียมผุดโครงการต้นแบบ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กฟผ. เตรียมผุดโครงการต้นแบบ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ

กฟผ. เตรียมผุดโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ที่โรงไฟฟ้าวังน้อย ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนํ้า ที่โรงไฟฟ้าวังน้อย อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ 1 มีขนาด 26 ไร่ โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน (C – Si) ขนาดกำลังการผลิต 2.6 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งานได้ประมาณ 3.75 ล้านหน่วยต่อปี ใช้งบประมาณลงทุนจำนวน 138.23 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 10 เดือน

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ได้ในเดือนธันวาคม 2561 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา ซึ่งจะสามารถขายเอกสารประกวดราคาได้ภายในปลายปี 2560 หากโครงการนี้แล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างเป็นทางการแล้ว

จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตของ กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ในอ่างเก็บน้ำ 1 โรงไฟฟ้าวังน้อย สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3.75 ล้านหน่วยต่อปี สามารถทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตาประมาณ 1,050,000 ลิตรต่อปี รวมทั้งเป็นการลดการปล่อย CO2 ในภาคการผลิตไฟฟ้า 2,143 ตันต่อปี

นอกจากนั้น ทุ่นโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ ยังช่วยลดการระเหยของน้ำได้ 39% เนื่องจากช่วยปกคลุมคลุมผิวน้ำจากแดดและลม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทยต่อไป โดย กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการผลิตและใช้งานพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

 

ขอบคุณภาพ/ข้อมูลจาก www.egat.co.th