“สปริงเรดิโอ” เชื่อถูกป้ายสี ด้าน กสทช. อนุญาตให้กลับมาออกอากาศได้

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / “สปริงเรดิโอ” เชื่อถูกป้ายสี ด้าน กสทช. อนุญาตให้กลับมาออกอากาศได้

“สปริงเรดิโอ” เชื่อถูกป้ายสี ยัน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อ ด้าน กสทช. อนุญาตให้กลับมาออกอากาศได้ตั้งแต่ 17 เม.ย. เวลา 12.00 น.

จากกรณีที่ กสทช. มีคำสั่งระงับการออกอากาศชั่วคราว สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอ F.M.98.5 MHz และเมื่อ วันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กของสถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ และ เว็ปไซต์ www.springradio.in.th ได้โพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูก กสทช. สั่งหยุดออกอากาศชั่วคราว ดังนี้

แถลงข้อเท็จจริงจาก สถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ (สถานีวิทยุ F.M.98.5 MHz.)

ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราว สถานีวิทยุ 1 ปณ. F.M.98.5 MHz. ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เม.ย. 2560 จนถึงวันที่ 17 เม.ย. 2560 เวลา 24.00 น. นั้น สถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ (สถานีวิทยุ F.M.98.5 MHz.) ขอเรียนข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้

1. สถานีฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช. ด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ เมื่อเวลาประมาณ 16.15 น. ของวันพุธ ที่ 12 เม.ย. 2560 ว่า ให้ระงับการออกอากาศเนื้อหา พร้อมโฆษณา เป็นการชั่วคราว แล้วให้เปิดเพลงเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เม.ย. 2560 จนถึงวันที่ 17 เม.ย. 2560 เวลา 24.00 น. อ้างเป็นคำสั่งเลขาธิการ กสทช. จากการสอบถาม (หลายครั้ง ) ว่า เป็นความผิดใด แต่ผู้แจ้งบอกแต่เพียงว่า เป็นคำสั่งของเลขาธิการ กสทช. ซึ่งพูดไม่ได้ ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ และจะนำเอกสารการสั่งระงับการออกอากาศ มอบให้เมื่อผู้บริหารสถานีฯ ไปพบเลขาธิการ กสทช. ในวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2560

2. ในเวลาต่อมา ได้ปรากฎข่าวในสื่อมวลชน ดังนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดว่า สำนักงาน กสทช.สั่งระงับการออกอากาศชั่วคราวสถานีวิทยุ 1 ปณ. FM 98.5 MHz ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เม.ย.2560 จนถึง วันที่ 17 เม.ย.2560 เวลา 24.00 น.

เนื่องจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการที่ออกอากาศไม่เหมาะสม ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โดยในขณะที่มีการตรวจสอบ จึงมีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวไปก่อน ทั้งนี้ สำนักงานได้มีคำสั่งให้ผู้แบ่งเวลาดำเนินรายการเข้ามาพบ เพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวในวันที่ 17 เม.ย.2560 เวลา 10.00 น.

3. สถานีฯ จึงพยายามติดต่อไปยังแหล่งข่าวระดับต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูล และข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีใครยืนยันข้อมูลชั้นต้น-ปฐมภูมิได้เลย มีเพียงข้อมูลบอกเล่าได้ยินมาเท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะข้อมูลทุติยภูมิอ้างอิงโดยไม่ยืนยัน

4. เมื่อไม่มีการระบุรายละเอียดของความผิด และระบุรายการที่กระทำผิด ในชั้นแรก สถานีฯ ได้สอบถามผู้ดำเนินรายการทุกๆ คน ทุกรายการ ว่า ได้ดำเนินรายการที่มี ลักษณะขัดต่อความมั่นคงหรือไม่ ซึ่งผู้ดำเนินรายการทุกคนยืนยันว่าไม่เคยกระทำเช่นนั้นเลย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคำยืนยันดังกล่าว แต่สถานีฯ ได้ตัดสินใจให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากรายการจริง

ด้วยการเรียกเทปย้อนหลังรายการทุกรายการ ตลอด 24 ชั่วโมง ย้อนหลังเป็นเวลา 1 สัปดาห์มานั่งฟังอย่างละเอียด และถอดถ้อยคำสำคัญของผู้จัดรายการทุกคนทุกรายการว่า มีรายการใดที่กระทำผิดต่อความมั่นคง ซึ่งแม้จะยุ่งยากอย่างยิ่งและต้องทุ่มเททุกสรรพกำลังทั้งสถานี เนื่องจากไม่ได้รับการระบุรายการที่กล่าวอ้างว่ากระทำความผิดมา แต่จะต้องรีบหาข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นโดยเร็วจากการฟังย้อนหลังในเวลาจริงถึง 24 ชั่วโมง ตลอดการออกอากาศใน 7 วัน จึงต้องเร่งฟังและถอดใจความกันทั้งวันทั้งคืนทั้งที่ทำงานและที่บ้านของพนักงาน

5. บัดนี้การฟังรายการย้อนหลังได้ดำเนินการครบเสร็จสิ้นแล้ว ไม่พบว่ามีรายการใดเลย หรือในช่วงใดช่วงหนึ่งเลย ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ย้อนหลังไป 7 วันนี้ ได้ดำเนินรายการออกอากาศในลักษณะผิดต่อกฎหมายความมั่นคง แต่อย่างใด ซึ่งสถานีฯ จะจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นทางการ โดยระบุถึงรายการในแต่ละวัน ถอดเนื้อหาโดยสรุปของแต่ละรายการ พร้อมทั้งทำสำเนาเทปรายการทุกรายการ มอบแก่สำนักงาน กสทช. ในวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2560 ต่อไป

6. สถานีฯ ได้รับความเสียหายจากคำสั่งระงับการออกอากาศในครั้งนี้อย่างมาก การระงับออกอากาศโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหาย แต่ที่เหนือกว่านั้นคือการถูกป้ายสีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับกระบวนการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสถานีฯ ไม่อาจรับได้เนื่องจากสถานีฯ เป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และสนับสนุนความมั่นคงของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาโดยตลอด

สถานีฯ จึงขอเรียนชี้แจงต่อสาธารณะมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ไว้วางใจ/เชื่อมั่นเหมือนเช่นเคยว่า เราจะทำหน้าที่สื่อมวลชนมืออาชีพเหมือนเดิมที่เข้มข้น เพื่อประโยชน์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรามีเจตนารมณ์มุ่งมั่นรายงานข่าวเจาะเชิงลึก ที่ไม่เคยมีใครกล้ารายงานต่อประชาชน เราจะเกาะกัดติดและทำลายล้างขบวนการทุจริต ข้าราชการ/นักการเมืองโกงกินชาติ เราจะกลับมาออกอากาศฯ ในวันที่ 18 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังสถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ F.M.98.5 MHz. ร่วมเป็นพลังในการปฏิรูปประเทศของเราต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากการเข้าหารือของนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร นายพัชระ สารพิมพา และนายโกศล สงเนียม ผู้บริหารสถานีสปริง เรดิโอ กรณีสำนักงาน กสทช. มีคำสั่งระงับการออกชั่วคราวของสถานีวิทยุ FM 98.5 MHz ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและทำความเข้าใจในการออกอากาศและเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ จึงได้อนุญาตให้สปริง เรดิโอ FM 98.5 MHz กลับมาออกอากกาศได้ตามปกติตั้งแต่วันที่      17 เม.ย. 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการออกอากาศที่เร็วขึ้นจากการสั่งระงับการออกอากาศเดิม