ครม. เห็นชอบเพิ่มสิทธิผู้ประกันตน ม.40

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. เห็นชอบเพิ่มสิทธิผู้ประกันตน ม.40

ครม. เห็นชอบเพิ่มสิทธิ ผู้ประกันตน ม.40 ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ครอบคลุม 21 ล้านคน วงเงิน 3,000 ล้านบาท

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎหมาย 3 ฉบับ เพื่อปรับปรุงสิทธิ์ประโยชน์ การประกันสังคมตามมาตรา 40 เพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่ไม่มีนายจ้าง โดยการเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่มเป็นวันละ 300 บาท แต่ไม่เกินคนละ 3 ครั้งต่อปี รวมทั้งยังเพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีตาย ได้รับเงิน 3,000 บาท เมื่อส่งเงินสมทบครบ 60 เดือน และได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท

ทั้งนี้รัฐบาลต้องการส่งเสริมแรงงานนอกระบบมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพียงนำบัตรประชาชนมาสมัครที่สำนักงานประกันสังคมโดยไม่ต้องตรวจร่างกาย และยังใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองได้ หากขาดเงินสมทบยังเป็นสมาชิกต่อได้ อย่างไรก็ตามคาดว่ามีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในปีแรก 3 ล้านคน ใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท จากนั้นในช่วง 20 ปี ข้างหน้า ตั้งเป้าหมายดึงแรงงานนอกระบบเข้าเป็นสมาชิก 21 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี