ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. มีผล 13 พ.ค. 60

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. มีผล 13 พ.ค. 60

บริษัท ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต. เว้น E85 ขยับ 30 สต. มีผล 13 พ.ค. 60

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ (13 พฤษภาคม 2560) เวลา 05.00 น.

ทั้งนี้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในสถานีบริการของ ปตท. และ บางจากในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 เฉพาะของ ปตท. ลิตรละ 33.96 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.85 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.58 บาท E20 ลิตรละ 24.34บาท E85 ลิตรละ 19.84 บาท ดีเซล ลิตรละ 24.99 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด