ครม. บ้านเอื้ออาทร ผู้มีรายได้น้อย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ครม. อนุมัติงบกว่า 4 พันล้าน ทำโครงการพัฒนาที่อยู่ให้คนรายได้น้อย

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. อนุมัติงบกว่า 4 พันล้าน ทำโครงการพัฒนาที่อยู่ให้คนรายได้น้อย

ครม. อนุมัติงบ 4,322 ล้านบาท จัดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้คนรายได้น้อย รวม 21 โครงการ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมอนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 รวม 21 โครงการ วงเงิน 4,322 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้พร้อมค้ำประกันวงเงิน 3,360 ล้านบาท ใช้วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเงิน 468 ล้านบาท และอีกส่วนจะเป็นรายได้การเคหะแห่งชาติ 493 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนาของโครงการบ้านเอื้ออาทรและสิ่งปลูกสร้างที่มีศักยภาพ