กระทรวงการคลัง ค่าคลอดบุตร ค่าเลี้ยงดูบุตร ผู้มีรายได้น้อย รักษาพยาบาล

คลัง เล็งออกสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่ม ช่วยผู้มีรายได้น้อย

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คลัง เล็งออกสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่ม ช่วยผู้มีรายได้น้อย

คลัง ยืนยัน พร้อมช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย เล็งออกสวัสดิการรักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร-ค่าเลี้ยงดูบุตร เพิ่ม

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ การเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ที่ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการสอบถามถึงยอดผู้ลงทะเบียน

โดยกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า มีความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้มีรายได้แต่รอบนี้จะไม่มีการจ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนโดยตรงแต่จะเป็นการให้ใช้ลักษณะสวัสดิการเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟและค่าพาหนะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการศึกษาและพิจารณาค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมด้วย เช่น การคลอดบุตร หรืออาจสนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตรให้ผู้มีรายได้น้อย เหมือนในอดีต เพื่อให้มีบุตรเพิ่มขึ้นเป็นแรงงานของประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังประสบภาวะขาดแคลนแรงงาน จากการที่แรงงานปัจจุบันจะทยอยเกษียณและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น