กระทรวงการคลัง ครม. จ้างนักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย สวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. อนุมัติงบ 971 ล้าน จ้างนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้มีรายได้น้อย

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. อนุมัติงบ 971 ล้าน จ้างนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้มีรายได้น้อย

ครม. อนุมัติงบ 971 ล้าน จ้างนักศึกษา 70,000 คน ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้มีรายได้น้อยก่อนออกมาตรการช่วยเหลือ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้ยังรับรายงานจากกระทรวงการคลัง ถึงความคืบหน้าการลงทะเบียน เพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ล่าสุด มีทั้งหมดกว่า 14,180,000 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

รวมถึงจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความต้องการ โดยจ้างนักศึกษา 70,000 คน เก็บข้อมูลของผู้ที่มีรายได้น้อยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ทันต่อการออกมาตรการในการช่วยเหลือ ซึ่งจะใช้วงเงินในการดำเนินการ 971 ล้านบาท โดยเป็นการใช้งบประมาณจากงบกลางปี 2560