คมนาคม บัตรตั๋วร่วม บัตรแมงมุม เศรษฐกิจ

รมว.คมนาคม คาด บัตรตั๋วร่วมเปิดใช้งาน ก.ค.-ส.ค. นี้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รมว.คมนาคม คาด บัตรตั๋วร่วมเปิดใช้งาน ก.ค.-ส.ค. นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง คาดระบบ ตั๋วร่วม เปิดใช้งานได้ ก.ค.-ส.ค. นี้ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ Sustainablr Cities and Communities ว่า กระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง โดยตั้งเป้าเพิ่มการใช้ระบบขนส่งทางรางให้มากขึ้นร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 8 ปี จากปัจจุบันมีการใช้ระบบบรางเพียงร้อยละ 1 – 1.5 และพยายามลดสัดส่วนการขนส่งทางถนนที่สูงถึงร้อยละ 87

ซึ่งภาครัฐได้ลงทุนและเดินหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ พร้อมเดินหน้าแผนการปรับปรุงการเดินทางให้เกิดการเชื่อมโยงในระบบขนส่งมวลชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทาง ลดปัญหาการจราจร ลดระยะเวลาการในการเดินทาง แผนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเดินรถไฟทางคู่ และการเชื่อมโยงการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ

พร้อมกันนี้กระทรวงจะนำนวัตกรรมด้านการขนส่งมาใช้โดยเฉพาะการจัดทำบัตร Common Ticket หรือ บัตรแมงมุม เพื่อใช้ในระบบตั๋วร่วม ให้ประชาชนสามารถโดยสารผ่านระบบขนส่งมวลชนผ่านบัตรเดียว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้ในเดือนกรกฏาคม – สิงหาคมนี้