ข้าวนาปี ครม. ประกันภัยข้าว เศรษฐกิจ

ครม. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี 60 เพิ่มวงเงินคุ้มครอง 1,260 บาท/ไร่

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี 60 เพิ่มวงเงินคุ้มครอง 1,260 บาท/ไร่

ครม. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2560 คาด ใช้งบ 1,841 ล้านบาท พร้อมปรับลดเบี้ยประกันและเพิ่มวงเงินคุ้มครองต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 1,260 บาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 โดยใช้วงเงินในการดำเนินการ 1,841 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าในการรับประกันขั้นต่ำที่ 25 ล้านไร่ และสูงสุด 30 ล้านไร่

โดยปรับเพิ่มวงเงินประกันสำหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย เป็น 1,260 บาทต่อไร่ จากเดิมที่คุ้มครองเพียง 1,111 บาทต่อไร่ และปรับเพิ่มคุ้มครองภัยศัตรูพืชเป็น 630 บาทต่อไร่ จากเดิมที่คุ้มครองเพียง 555 บาทต่อไร่ พร้อมกันนี้ในปีนี้ได้ปรับลดเบี้ยประกันลงเหลือไร่ละ 97 บาท จากเดิมไร่ละ 107 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกเบี้ยประกันให้เกษตรกรไร่ละ 61 บาท และ ธ.ก.ส.จะออกให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าไร่ละ 36 บาท เท่ากับเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันส่วนการจ่ายสินไหมทดแทนหากเกษตรกรได้รับความเสียหาย จะจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

นายกอบศักดิ์ ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 2 วงเงิน 3,828 ล้านบาท จากวงเงินคำขอ 4,939 ล้านบาท โดยอนุมัติโครงการทั้งสิ้นจาก 18 หน่วยงาน รวม 28 โครงการ สำหรับวงเงินดังกล่าวนั้น จะใช้จากวงเงินเดิมที่อนุมัติรอบแรก หรือวงเงินเดิม โดยมีกรอบวงเงินที่ 19,924 ล้านบาท

สำหรับวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในรอบแรก วงเงิน 19,924 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมาได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในวงเงินดังกล่าว 11 หน่วยงาน วงเงิน 8,173 ล้านบาท ซึ่งยังมีวงเงินที่เหลืออยู่ 11,769 ล้านบาท จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดดำเนินการและส่งสำนักงบประมาณต่อไป