ข่าวMONO ครม. งบประมาณกลาง ทารก เด็กแรกเกิด

ครม.อนุมัติงบอุดหนุน เด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบคนละ 600 บาท/เดือน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.อนุมัติงบอุดหนุน เด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบคนละ 600 บาท/เดือน

ครม. สนองนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมฯ อนุมัติงบกลางกว่า 804 ล้านบาท เพื่อเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ คนละ 600 บาท ต่อเดือน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 804 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ รายละ 600 บาทต่อเดือน เพื่อสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,113 ล้านบาท แต่มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ทำให้ต้องของบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ โดยคาดว่าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน นี้ จะมีเด็กมาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ ประมาณ 351,000 ราย

ขณะเดียวกัน ในอนาคตจะนำการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดเข้าร่วมในการจัดสรรการช่วยเหลือตามแนวทางประชารัฐสวัสดิการอีกด้วย