ก๊าซหุงต้ม ก๊าซแอลพีจี ราคาก๊าซ

มีผลวันนี้! มติ กบง. ปรับราคาก๊าซหุงต้มอีก 10 บาท

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / มีผลวันนี้! มติ กบง. ปรับราคาก๊าซหุงต้มอีก 10 บาท

มีผลวันนี้! มติ กบง. ปรับเพิ่มราคาขายปลีก LPG 0.67 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 21.15 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 10 บาท ต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้พิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซ LPG อ้างอิงสำหรับเดือนกันยายน 2560 ซึ่งจากสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนกันยายน 2560 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 490เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2560 แข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อน 0.4854 บาท/เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 33.4292 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4389 บาท/กก.

ดังนั้น เพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุนสอดคล้องตามแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ในขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป ที่ประชุม กบง. จึงเห็นควรให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันฯ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคา

โดยให้ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ 0.8160 บาท/กก. จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 2.7559 บาท/กก. เป็นชดเชย 3.5719 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG อ้างอิงสำหรับเดือนกันยายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.67 บาท/กก. จาก 20.49 บาท/กก. เป็น 21.15 บาท/กก. หรือปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 10 บาท/ถังขนาด 15 กก. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560

ทั้งนี้ ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิอยู่ที่ 508 ล้านบาท/เดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อยู่ที่ 38,632 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีในส่วนของก๊าซ LPG อยู่ที่ 5,859 ล้านบาท และบัญชีในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 32,773 ล้านบาท