ครม. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี

ครม. เห็นชอบนำเบี้ยประกันสุขภาพหักลดหย่อนภาษีได้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. เห็นชอบนำเบี้ยประกันสุขภาพหักลดหย่อนภาษีได้

ครม. เห็นชอบนำเบี้ย ประกันสุขภาพ หักลดหย่อนภาษีรวมเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 1 แสน เชื่อรัฐไม่เสียประโยชน์

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ ตามการเสนอของกระทรวงการคลัง โดยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพวงเงินตามการจ่ายจริง หรือ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย

โดยจะทำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตที่ยังไม่เต็มวงเงิน 1 แสนบาท สามารถซื้อประกันสุขภาพได้เพิ่มเติม เพื่อให้เต็มวงเงินการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี โดยให้มีผลย้อนหลังการซื้อตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมั่นใจว่า การเพิ่มวงเงินดังกล่าว จะทำให้รัฐลดงบประมาณในส่วนของการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่เสียประโยชน์ แต่จะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยสามารถซื้อประกันสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยได้มากขึ้น